Tag Archives: đường bay hà nội sài gòn bao nhiêu km

Chiều dài đường bay sài (TPHCM) gòn hà nội

Chiều dài đường bay sài (TPHCM) gòn hà nội Hà Nội: Kinh độ: 105.85.00 N Vĩ độ: 21.03.33 E Sài Gòn (TPHCM): Kinh độ:106.6667 N Vĩ độ:10.75.00 E Đo khoảng cách thì còn tùy vào vĩ độ (Lattitude) và kinh độ (Longitude) gốc nào mà bạn muốn đo nên con số không bao giờ giống […]

Giá: | Tin Tức | 24/03/2017